Ehitus­keelu­vöönd ja aleviku piir

Läänemere ehituskeeluvöönd