Haabneeme aleviku
ja lähiala üldplaneering

Haabneeme aleviku üldplaneeringu eskiislahendus määratleb elukeskkonna ruumilise arengu põhimõtted ning vaatleb võimalikke tulevikusuundi, mis tuginevad inimmõõtmelisele ja looduslähedasele mõtteviisile.